Välkommen till Bangolfen Surbrunn.

ÖPPET PÅ
BANGOLFEN SURBRUNN


Öppet dagligen till kl. 21.00.
Från 25 juni - 19 augusti, 2018.
Vecka 26 - 33.


Öppet på annan tid, ring eller majla, se nedan.
Under veckodagarna när banpersonal finns på anläggningen
öppet från tidig förmiddag till kl 21.00.
Lördag o söndag öppet 17.00 - 21.00.
Spel säljes till kl 21.
Spelet skall vara avslutat kl 22.00.

Spelavgifter
Vuxna          40:-/spelare o varv
Barn            30:-/spelare o varv

För information
0526-123 21
bangolfen-surbrunn@minigolf-i-stromstad.se